160 organisasjoner krever moratorium mot gendrivere

I desember 2016 arrangerte FN en oppfølgingskonferanse om Cartagenaprotokollen i Cancun, Mexico. Biomangfold og syntetisk biolog var et tema på konferansen og sentralt i debatten sto gendriver-teknologien. Med henvisning til biomangfold, nasjonal suverenitet, fred og sikkerhet i verden krevde 160 organisasjoner fra seks kontinenter et globalt moratorium mot følgende:

  • Videre teknisk videreutvikling og eksperimentell anvendelse av gendrivere
  • Utsetting av genteknologisk produserte gendrivere i naturen

Hva er gendrivere?

Kort fortalt er gendrivere en teknologi som raskt kan endre eller utrydde hele bestander av arter, for eksempel insekter. Genredigerte organismer kan settes ut i naturen, med formål om å erstatte de eksisterende organismene av samme art. Dette får i sin tur konsekvenser for hele økosystemer.

Les mer hos Friends of the Earth (engelsk)