Nytt om GMO 22.03.2014

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Gemini.no, 14.03.14
Forskere i Trondheim har funnet at kålorm foretrekker å spise villraps med naturlig giftforsvar framfor GM-raps der den naturlige giften er fjernet (av hensyn til smaken, bl.a. på oljen). Funnet presenteres som overraskende. Det kreves god entomologisk og økologisk kunnskap for å forstå mulige konsekvenser av dette. På forespørsel har prof. Eline B. Hågvar, UMB gitt en utdypende forklaring, som ligger som vedlegg til dette nyhetsbrevet.
http://gemini.no/2014/03/raps-motstar-kalormangrep-uten-sitt-naturlige-giftforsvar/

Nationen 14.03.14
Et spissformulert innlegg om kriterier for å markedsføre mat som norsk-produsert. I følge Nina Sundquist er det kun merket «Nyt Norge» som kan gi garantier for at maten har norsk opprinnelse og er produsert under norske standarder bl.a. med hensyn til GMO og medisinbruk.
http://www.nationen.no/landbruk/landbruksbloggen-norsk-flagg-ingen-garanti/

Internasjonal landbruksoppdatering 14.03.14
I følge en ny rapport fra FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO oppdages det stadig oftere uønsket, tilfeldig innblanding av genmodifiserte organismer i mat og fôr.  Mesteparten av de forurensete tilfellene dreier seg om lin, ris, mais og papaya, og de fleste kommer fra USA, Canada og Kina.
http://www.fao.org/news/story/en/item/216311/icode/

Nationen 21.03.14
I GMO-debatten har det fra tid til annen vært vist til «Den grønne revolusjonen», og at hendelsesforløpet den gangen har likhetstrekk med det som idag skjer med GMO på verdensbasis. Prof. Åsmund Bjørnstad oppsummerer Norman Borlaugs grønne revolusjon fra 1960-tallet og til i dag, og omtaler både positive og negative sider. Artikkelen sier lite om hvem som tjente penger på «Den grønne revolusjonen».
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=012f7ed853455a6262ca651fee5fbaed&d=0550172014032180282

Norges Miljøvernforbund 21.03.14
Det hevdes at Monsanto har raidet det indiske bomullsmarkedet med sin GM-bomull, med det resultat at bomullsbøndene er blitt ruinert. Som en følge av dette har 200 000 bønder tatt sitt eget liv i løpet av det siste tiåret. Det vises til en artikkel i verdensmagasinet «X», men det har pr. 22.03 ikke vært mulig for dette nyhetsbrevet å finne fram til primærkilden og få innsyn i hva opplysningene bygger på.
http://www.nmf.no/index.aspx?pageId=97&articleId=3133&news=1

Vedlegg 1: kålormer og raps