All melk fra Arla blir GMO-fri

Arla satser på at all deres melk skal være GMO-fri i 2021. Begrunnelsen er at selskapet merker økt etterspørsel etter GMO-fri melk i Europa. I tillegg vil beslutningen bety en forbedret logistikk.

Meieriselskapet har bedt alle alle sine danske medlemmer om å slutte med GMO-fôr  innen 1 januar 2021. Produsentene får ca 10 øre merpris per liter melk.  Tillegget betales også i omleggingsperioden . Produsenter som ikke vil være med på omleggingen må melde seg ut av Arla innen 31. august neste år, med virkning fra 1. januar 2021.

https://landbrugsavisen.dk/arla-g%C3%A5r-i-offensiven-nu-er-det-slut-med-gmo-foder?

Saken er også omtalt i maskinbladet https://www.maskinbladet.dk/bovi/artikel/66863-dansk-arla-maelk-bliver-gmo-frit