Amerikansk domstol støtter lokale GMO-forbud

Ankedomstolen i USA har bestemt at føderal lovgivning ikke er et hinder for at stater og fylker kan vedta lokale reguleringer og forbod mot genmodifiserte (GMO) avlinger. Det skriver Mintpress News.

Det var store forventninger til ankedomstolen i USA da de i desember kom med avgjørelsen om hvorvidt føderale lover og den statlige loven på Hawaii overgår myndigheten til lokale fylker i å bestemme over bruk av genmodifiserte avlinger eller sprøytemiddelbruk. Hawaii har hatt en stor GMO-debatt i mange år, ettersom frø- og sprøytemiddelselskaper har brukt øygruppa for forskning og utvikling av GMO i over to tiår.

Testing og utvikling av GMO-produkter høres uskyldig ut på papiret, men i praksis har det betydd at selskapene har fått sprøyte 17 ganger så mye med sprøytemiddel enn det som er anbefalt i resten av USA. Bare i 2012 ble 18 tonn sprøytemidler, blant annet atrazine og paraquat som begge er forbudt i Europa, brukt på øya Kauai som er mindre enn 1500 kvadratkilometer. Leger og lokalbefolkning på Hawai har gitt den utstrakte sprøytemiddelbruken skylden for en økning i barn som blir født med misdannelser.

«Det smerter i øyne og lunger, og du føler deg svimmel og kvalm. Det er forferdelig» uttalte ungdomsskolelærer Howard Hurst til avisa The Guardian i august 2015. «En tiendedel av elevene her får spesialopplæring, mens gjennomsnittet i USA er 6,3 %», forteller han og fortsetter: «Det er vanskelig å si at sprøytemidler ikke spiller en rolle i dette».

Innbyggerne på Hawai hadde lenge ventet på dommen til ankedomstolen, særlig de som bor i nærheten av forskningsområdene til Monsanto, Sygenta og Dow Chemical. Domstolen avgjorde at føderal lovgivning ikke er til hinder for lokale reguleringer eller forbud mot å dyrke GMO-planter. Domstolen la vekt på den potensielle skaden som vidstrakt bruk av GMO-planter representerte overfor bønder og miljøet, og uttalte at «kultivering og testing av planter framstilt med genteknologi bringer flere veldokumenterte bekymringer til bords». Domstolten uttalte også at «transgen forurensing har tidligere fått betydelige følger for bønder som dyrker konvensjonelle, GMO-frie, avlinger».

Domstolen viste også til at «kultivering av GMO-avlinger er også bekymringsverdig for miljøet, som skader på nyttevekster og -dyr som følge av økt sprøytemiddelbruk som stundom henger sammen med testing og dyrking av GMO-avlinger, spredning av «super-ugress» og andre skadedyr som blir resistent mot sprøytemidler, og forringing av biologisk mangfold». Domstolen konkluderte med at «muligheten til å regulere kommersialiserte avlinger, både genmodifiserte og konvensjonelle, ligger hos statlige eller lokale myndigheter.»

Selv om dommen har blitt sett på som en seier for lokale og statlige myndigheter andre steder, vil den hjelpe lite for å hjelpe de samfunnene på Hawaii som ønsker å regulere eller forby GMO-er eller eksperimentell sprøytemiddelbruk. Dommen sa nemlig også at under den statlige loven på Hawaii, har ikke fylker eller kommuner makt til å regulere eller forby GMO, i motsetning til hvordan det er i andre stater i USA. I Hawaii er det statlige myndigheter som har denne makta, på grunn av eksisterende statlig lovgivning. Advokat for advokatselskapet Earth Justice Paul Achitoff uttrykte skuffelse over domstolens tolkning av loven på Hawaii, og uttalte «avgjørelsen gjør at Hawaii står ubeskyttet mot de samme farene domstolen selv anerkjente. Vi tror at når Hawaiis statlige domstoler får muligheten, vil de avvise denne konklusjonen og tillate innbyggerne på Hawaii å beskytte dem selv, ettersom staten ikke har gjort det.»

I tillegg til dette avgjorde domstolten at det amerikanske landbruksdepartementet har eneveldig myndighet til å regulere eksperimentelle GMO-avlinger og forsøk ute i felten, som statlige eller lokale myndigheter ikke har muligheten til å forby eller regulere. Dette er ennå et slag mot lokalsamfunnene på Hawaii som har kjempet en årelang kamp for å bestemme over eksperimentell sprøytemiddelbruk på øyene deres. Selv om dommen vil bli omtalt som gode nyheter i andre stater og lokalsamfunn, vil innbyggerne på Hawaii fortsette å måtte slåss mot den mektige inflytelsen til genteknologiselskapene har over deres statlige myndigheter, før det blir endringer.