Årsmøtet 2021

Styret og ansatte 2021

 

 

 

 

 

På årsmøtet i GMO-nettverket ble det gjenvalg på styreleder Cesilie Aurbakken og alle medlemmer og varamedlemer til styret.

Cesilie Aurbakken, Norges Bygdekvinnelag
Elin Marie Stabbetorp, Norges Bondelag
Markus Brun Hustad, Økologisk Norge
Tora Fougner-Økland, Natur og Ungdom
Elin Cecilie Ranum, Utviklingsfondet
Bjørn Iversen, Bondens marked Norge (1 vara)
Halvard Raavand, Greenpeace Norge ( 2 vara)
Nils Drivdal, Norsk Bonde- og Småbrukarlag (3 vara)

Årsmøtet godkjente årsmelding og regnskap fra 2020.
Denne nettsiden er under omlegging.   Årsmelding for 2020 vil kunne leses i sin helhet straks ny nettside er på plass. Dersom du ønsker årsmeldingen tilsendt skriv til post@gmonettverket.no

 

 

 

 

 

 

I tillegg drøftet årsmøtet arbeidsplanene for 2021.
Det ble vedtatt en uttalelese om at vi må sikre økosystemene og det biologiske mangfoldet.  Denne er gjengitt i egen nyhetsak.