Biomangfold kan gi små revolusjoner

I Agendamagasin skriver Åslaug Maria Haga om alle mulighetene som ligger i klok bruk av Biomangfold.  Haga er direktør i CROP TRUST som arbeider nettopp med å ta vare på frø og plantegenetisk materiale som er viktig for verdens matproduksjon. Haga skriver blant annet at : Vi vet at vi kan skape små revolusjoner med klok bruk av biomangfold. Det er for eksempel utviklet søtpoteter med høyere vitamin A-innhold – dette er viktig for forbedre barns øyehelse. Bønner med høyere jerninnhold kan gi viktig tilskudd til at mødre kan føde barn tryggere. Risvarianter som kan tåle høyere saltinnhold i jorda er avgjørende når havnivået stiger og gir mer salt i jorda der risen tradisjonelt er dyrket.Biomangfoldet løser ikke alle problemer. Men det har potensial til å løse mange. Vi vet hvordan vi skal sikre mangfold og vi vet stadig mer om hvordan vi effektivt kan bruke det. Det er ikke nødvendig å gå veien om genmodifisering. I motsetning til naturlig kryssing av frø, er de langsiktige konsekvensene av genmodifiseringen svært usikre, og utgjør en «forurensning» av naturlige arter.Den beste garantien for at verdens landbruk ikke ender i en hengemyr av genmodifisering, er at vi i stedet tar vare på mangfoldet. Og bruker det. Motsatt, hvis vi fortsetter å tillate tap av mangfold: da forsvinner også mulighetene.

Du kan lese hele kronikken her

https://agendamagasin.no/debatt/et-matsystem-i-krise/