Mais 1507 må forbys

Mais 1507 må forbys

Det krever direktør Ole Johan Borge og leder Kristin Halvorsen i Bioteknologirådet.  De ber regjeringen om å ikke høre på Miljødirektoratets råd om GMO-maisen 1507. Hvis kravene i genteknologiloven ikke innfris, kan og skal produktet ikke tillates importert, dyrket eller brukt. Dette skriver de to i en kronikk i  Nationen 28 mai.

Det kreves per definisjon et langsiktig og globalt perspektiv når bærekraft skal vurderes. Da er det relevant hvordan dyrking av planten påvirker helsa til bøndene og befolkningen i dyrkingsområdet skriver de videre. Når det gjelder maisen 1507  mener vi konklusjonen i lys av genteknologilovens bestemmelser om etikk og bærekraft er enkel: Det er ikke i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling å legge til rette for økt bruk av glufosinat-ammonium i verdens jordbruk. Og det er ikke i tråd med lovens krav om etisk forsvarlighet å bidra til at bønder i andre land bruker sprøytemidler som gir en helse- og miljørisiko vi ikke tillater i Norge. Derfor bør regjeringen legge ned forbud mot maisen 1507.