Bioteknologirådet vil ha gendriver-moratorium

I en uttalelse støtter Bioteknologirådet et moratorium mot bruk av gendrivere i naturen. Rådet ønsker videre forskning på teknologien og at de norske styresmaktene må være en pådriver for å utvikle et internasjonalt regelverk.

– Det er avgjørende å ha et regelverk på plass før gen-drivere kan tas i bruk i stor skala. Dette er en kraftfull teknologi, som må brukes med varsomhet. Men dersom gen-drivere kan brukes til å bekjempe malaria, et av verdens største folkehelseproblemer, vil det være så betydningsfullt at vi må undersøke mulighetene for hvordan dette eventuelt kan gjøres, sier Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Hva er gendrivere?

Kort fortalt er gendrivere en teknologi som raskt kan endre eller utrydde hele bestander av arter, for eksempel insekter. Genredigerte organismer kan settes ut i naturen, med formål om å erstatte de eksisterende organismene av samme art. Dette får i sin tur konsekvenser for hele økosystemer.

Gendrivere. Kilde: Bioteknolgirådet

Hva anbefaler Bioteknologirådet?

Bioteknologirådet anbefaler at man bør forske videre på gendrivere, fordi teknologisken kan ha en potensiell nytte. Rådet mener imidlertid at det er nødvendig med et moratorium – et selvpålagt forbud – på bruk av gendrivere i naturen innen man har fått på plass et internasjonalt regelverk. Rådet oppfordrer de norske styresmaktene til å jobbe for å få på plass et slikt regelverk.

Bioteknologirådet mener man bør kunne avgrensede feltforsøk. Et mindretall i rådet mente også slike forsøk burde omfattes av moratoriet.

Les mer hos Bioteknologirådet.