Bred enighet på Arendalsuka: Si nei til omstridt GMO-mais!

Under nettverkets frokostmøte under Arendalsuka var det bred politisk enighet om at miljøminister Vidar Helgesen og regjeringa må si nei til den omstridte maisen 1507.

GMO-Nettverket arrangerte frokostmøte om GMO under Arendalsuka. De fire paneldeltakerne Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet, Oskar Grimstad, medlem i næringskomiteen fra Fremskrittspartiet FrP, Line Henriette Holten Hjemdal medlem i næringskomiteen fra Kristelig Folkeparti og Gunstein Instefjord fra Forbrukerrådet holdt alle engasjerte og tydelige innlegg om norsk genteknologilov og bruk av GMO i matproduksjonen.

Oskar Grimstad fra Frp understreket at hans parti og Regjeringen fortsatt vil legge en klar føre-var politikk til grunn i spørsmålet om godkjenning av GMO i Norge. Han lovet å gjøre det han kan for å sikre et nei til godkjenning av den omstridte maisen 1507 som er modifisert for å tåle det farlige sprøytemiddelet glufosinat- ammonium. Dette er et middel som er forbudt i Norge og under utfasing i EU. Line Henriette Holten Hjemdal var tydelig på at dersom Regjeringen skulle tillate import av mais 1507 er dette så alvorlig at Stortinget må drøfte saken på et prinsipielt grunnlag. Kristin Halvorsen var tydelig på at godkjenning av den aktuelle maisen ikke kan være i tråd med kravet til bærekraft i genteknologiloven.

Gunstein Instefjord fortalte om det sterke engasjementet fra forbrukerorganisasjonene i Europa mot dagens GMO-er. Forbrukerrådet arbeider mye med sprøytemiddelproblematikk og ser en klar sammenheng mellom sprøytemidler og bruk av GMO. Dersom Regjeringen mot formodning skulle si ja til mais 1507 vil det utløse et krav fra oss om merking av kjøtt, melkeprodukter, fisk og egg som kommer fra dyr som er fôret med GMO sa Instefjord. Instefjord støtter Nettverkets syn på at det er viktig at Norge fortsetter å etterspørre GMO-frie råvarer til landbruk og oppdrettsnæring. Et velfungerende marked for GMO-frie alternativer er en forutsetning for at forbrukere og bønder skal kunne velge GMO-fritt også i framtiden.