GMO-seier i California

Fylker i California har nå fått tilbake retten til å regulere GMO-avlinger etter at politikerne opphevet tidligere lovverk.

Artikkel oversatt fra det amerikanske nettstedet Center for Food Safety.

Bønder og gartnere i California har grunn til å feire – en lov som forhindret fylker fra å regulere frø, og dermed også fra å forby dyrking av genmodifiserte (GMO) avlinger, ble i forrige uke veltet. Dette betyr at hvis et fylke nå lokalt vedtar en frørelatert lov, slik som Sonoma-initiativet om å forby GMO-avlinger som skal stemmes over i november, vil det ikke bli forhindret av statlig lovverk. Dette er viktig fordi det sikrer levekårene til bønder som ikke dyrker GMO-avlinger, og gir bønder og andre tilbake retten sin til å bruke deres kunnskap til å gjøre det som er best for sin jord og sitt unike lokalmiljø.

Denne sikkerheten og retten ble truet på grunn av et lovforslag i 2014 fra Forsamlingsmedlem Rudy Salas (Distrikt D-32), som skulle regulere frø solgt i California. Lovforslag 2470 autoriserte Secretary of Food and Agriculture til å vedta en liste over planter og avlinger som er eller kan bli dyrket i staten, inkludert en liste over skadelige ugress. Deler av intensjonen ved lovforslaget var å sikre at frø blir tilstrekkelig identifisert, og at avlinger og planter som kan være skadelige for jordbruket blir klassifisert som «ugress-frø».

Men denne ellers gode hensikten fikk en plutselig vending senere i prosessen. Da kom et endringsforslag som hindrer byer, fylker eller distrikter i å vedta eller utføre en regulering av alle planter, avlinger og frø. Mest bekymringsverdig var det at denne bestemmelsen spesifikt forbød fylkene fra å vedta en lov eller regulering av GMO-avlinger etter 1. Januar 2015, med mindre dette var godkjent av Secretary of Agriculture.

Når man ser tilbake, kommer det ikke som noe sjokk at den eneste støttespilleren til lovforslaget var California Seed Association, et jordbruks- og handelsforbund som representerer frøindustrien. Medlemmene i California Seed Association inkluderer de store GMO- og plantevernmiddelselskapene Monsanto, Syngenta, Bayer CropScience og BASF, og deres lobbyister representerer også Monsanto i gangene til den lovgivende forsamlingen i Sacramento.
Endringsforslaget om å forby fylker fra å vedta GMO-forbud var problematisk av to viktige grunner. For det første krenket forslaget fylkenes demokratiske rett. Fylker skal kunne vedta lover som angår de spesifikke behovene og interessene til innbyggere og miljøet i sitt fylke.

Endringsforslaget var også problematisk fordi det spesifikt omtalte forbud mot GMO-avlinger. Med stadig nye innføringer av GMO-avlinger, utgjør disse en større og større trussel mot bønder som velger å ikke dyrke disse avlingene. Pollen fra GMO-avlinger kan lett spres med vinden, bier og dyr, og kan forurense nabogårder, hager og beiteområder. Mange bønder avhenger av å levere organisk og/eller GMO-frie avlinger, som korn til bruk i organiske produkter som merkes med «Non-GMO Project». Hvis det blir oppdaget innhold av GMO i disse produktene, vil bøndene miste kontrakten sin. Saken handler derfor om å beskytte den økonomiske interessen til bønder som velger å ikke gro GMO-avlinger. Og siden det ikke eksisterer noen effektiv måte å forhindre pollen fra å spre seg, må bønder få lov til å forhindre potensiell forurensing.

Heldigvis så senator Mark Leno behovet for å velte denne udemokratiske loven. Sammen med andre lovgivere og administrasjoner endret de ordlyden i forslaget, og 13. september 2016 var det nok en gang lovlig for et fylke å vedta eller utføre en lov som regulerer planter, avlinger eller frø uten samtykke fra sekretariatet.

Denne seieren er spesielt bittersøt siden den følger like etter vedtaket av den nasjonale loven DARK Act, som fjernet staters og fylkers rett til å kreve merking av genmodifisert mat. Selv om DARK Act forhindrer stater og fylker fra å vedta noen reguleringer på merking av genmodifiserte frø i handel mellom stater, forbyr den ikke stater og fylker fra å regulere kultiveringen eller plantingen av GMO-frø i deres egne jurisdiksjoner.

Fylker som Sonoma som vurderer initiativer om å forby plantingen av GMO-avlinger kan nå lovlig bli med de fem andre fylkene i California, og en rekke andre fylker i andre stater som Oregon og Hawaii, om å beskytte deres bønder, gartnere og lokalmiljøer mot påvirkningen fra GMO.