Coop Norge vil ikke selge GMO-mais

Coop ønsker ikke å bidra til økt bruk av sprøytemidler, uansett hvor dette skjer, sier miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge.

 

Coop Norge er medlem i GMO-Nettverket og fôr og støtter nettverkets holdning til at landbruksproduksjonen nasjonalt og globalt bør gjøres mindre, og ikke mer, avhengige av kjemiske sprøytemidler.

Dagens GMO er ikke bærekraftig
Miljødirektoratets forslag om å tillate import av genmaisen 1507, som er modifisert til å tåle sprøytemiddelet glufosinat-ammonium er etter Coops mening ikke i tråd med genteknologiloven som sier at samfunnsnytte, bærekraft og etikk skal være selvstendige vurderingskriterier i tillegg til vurderinger av helse- og miljøeffekter for genmodifiserte organismer (GMO).

 

– Sprøytemiddelet glufosinat-ammonium, som maisen er modifisert til å tåle, er så farlig at det har vært forbudt i Norge i mange år, og skal fases ut i EU i 2017. Sprøytemiddelet kan føre til hjerneskader på mennesker og dyr og påvirke foster og forplantningsevne. Det kan også skade det biologiske mangfoldet i dyrkingsområdene, sier Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop Norge.

 

Forbrukerne har rett til å vite og rett til å velge

– Som Norges største forbrukereide organisasjon er vi opptatt av at våre 1,5 millioner medeiere og kunder skal kunne treffe informerte valg om de varer de kjøper. Coop legger føre-var prinsippet til grunn, og ønsker mer uavhengig forskning på mulige langsiktige konsekvenser for mennesker, dyr og miljø av genmodifiserte organismer, sier Lutnes.   

 

Coop er i likhet med øvrige organisasjoner i GMO-Nettverket og fôr ikke prinsipielt mot genteknologi eller GMO. Coop vil imidlertid ikke selge dagens GMO-er, som i stor grad er produsert for å tåle sprøytemidler som kan medføre skader på mennesker og miljø på produksjonsstedet. Coop ber derfor Regjerningen nedlegge forbud mot sprøytemiddelresistente GMO-er til mat og fôr.

 

For mer informasjon, kontakt:

Knut Lutnæs, miljøsjef Coop Norge Handel, 905 42 323 eller mail knut.lutnaes@coop.no