CRISPR-mutasjoner ikke samme som naturlige mutasjoner

Å hevde at mutasjoner indusert med CRISPR er det samme som naturlige mutasjoner er en misvisende overforenkling ifølge denne artikkelen publisert i Frontiers Plant Science 24.04.19.
Forfatter er Katharina Kawall ved Fachstelle Gentechnik und Umwelt, Munich, Germany

I denne fagfellevurderte artikkelen vises det til hvordan planter og dyr gjennom evolusjonen har utviklet en rekke prosesser i cellene. Blant annet visse reparasjonsmekanismer som beskytter det viktige arvestoffet (DNA) mot endringer som fører til mutasjoner. Det dreier seg om å reparere skader i DNA og om beskyttelse av spesielt viktige områder av DNA-molekylene.

Artikkelen i Frontiers beskriver hvordan det nye genteknologiske verktøyet CRISPR bryter seg gjennom cellenes forsvarsverk og induserer målrettede endringer i DNA som ikke ville være mulig ved naturlige mutasjoner eller radiologisk/ kjemisk mutagenese. Genredigering åpner også for endringer i områder av genomet som tidligere ikke var tilgjengelige for forandringer.

Mutasjoner framstilt med CRISPR kan derfor ikke sies å være det samme som spontant forekommende mutasjoner. Ved bruk av CRISPR kan man i tillegg lage flere målrettede mutasjoner samtidig, noe som gir en ny situasjon for de påfølgende cellulære prosessene. Artikkelen konkluderer med at genredigering kan gi organismer med nye genetiske kombinasjoner som ikke ville kunnet forekomme naturlig.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00525/full