Denofa satser på kortreist protein

Landbruk 24 melder at Denofa AS går inn i Foods of Norway for å bidra til utviklingen av en norsk proteinindustri.

– Vi ser på dette som en viktig del av vår innovasjonsprosess. Og en naturlig videreføring av vårt miljøengasjement fra arbeidet med import av GMO-fri soya og sporbarhetsprogram som bevarer regnskogen, sier direktør i Denofa, Bjørn Rask Thomsen.

Denofa har siden 1912 produsert proteiner og oljer til fôr- og matvareindustrien. Fra hval og fiskeolje til dagens foredling av bærekraftig soyabønner. Dersom arbeidet i Foods of Norway lykkes kan det både bidra til betydelig lokal verdiskapning og et viktig bidrag til bærekraftig produksjon av husdyr og fisk.

-Nyere forskning viser et stort potensial for utvikling av protein til fôringredienser. Denofa har ambisjon om å bidra til kommersialisering av denne forskningen med mål om produksjon av nye produkter for norske fôrprodusenter fra fabrikkanlegget i Fredrikstad.

– Det er svært viktig å få Denofa med på laget. Ikke minst på grunn av deres tunge kompetanse på produksjon av råvarer til fôr. Denofa vil være et godt supplement inn i Foods of Norways arbeid med å sikre at vi når målene om en mer bærekraftig matproduksjon i Norge sier Margareth Øverland, direktør i Foods of Norway.

Du kan lese hele saken på Landbruk 24 her

og mer om Foods of Norway her