Dyrevernalliansen om CRISPR

Foto: Vera Gjersøe

 

 

 

 

 

 

Genredigering kan brukes til dyrenes beste, men det kan også bidra til en mer intensiv husdyrproduksjon. Det skriver Dyrevernalliansen i en artikkel publisert 23. mars

Dyrevernalliansen er bekymret for at CRISPR vil benyttes for å tilpasse dyr til unaturlige eller uegnede forhold, og at den nye teknologien vil legge enda mer press på dyrenes interesser og egenverdi. Derfor mener organisasjonen at det er viktig å legge føre-var-prinsippet til grunn.

Dyrevernalliansen mener at det trengs en grundig utredning av hvilke langsiktige konsekvenser CRISPR kan ha for dyrenes velferd, og at det bør utformes et strengt dyreetisk regelverk som setter rammene for når genredigering av dyr kan og bør tillates. Inntil dette er på plass, vil vi avvente med å omfavne alle mulighetene som genredigering kan gi oss skriver Dyrevernalliansen.
Artikkelen tar opp en rekke viktige perspektiver knyttet til dyrevelferd og dyreetikk. Du kan lese hele artikkelen her på Dyrevernalliansens nettsider.