Et matsystem i krise

Vi arrangerer åpen fagdag torsdag 10.oktober.
Påmelding innen 1.oktober

PROGRAM
13.00 – 15.00
Velkommen ved Cesilie Aurbakken, styreleder GMO-Nettverket                                   

 • Et matsystem i krise – biologisk mangfold som veiviser
  Åslaug Marie Haga, direktør i Global Crop Diversity Trust

Korte innlegg ved
Haldis Tjeldflaat Helle, nestleder Natur og Ungdom
Marianna De Almeida Debelian, Spire
Bjørn Rask Thomsen, Denofa AS

 • Utvikling av framtidens plantesorter
  Kristin Børresen, direktør Graminor
 • Regjeringens handlingsplan for bærekraftige matsystemer
  Svanhild Isabella Torheim, Landbruks- og matdepartementet
  15.00– 15.45  Felles lunsj rundt langbord i «drivhuset»

  15.45 – 17.00
 • Gendrivere – hva er det og hvordan bør vi regulere dem?
  Innledning ved Casper Linnestad, Klima og miljødepartementet

  Oppsummering ved møteleder Aina Bartmann,
  daglig leder GMO-Nettverket og fôr

  Etter møteslutt er det gode mulighet for å fortsette samtalene i Bibliotekbaren på Kulturhuset