EU-dommen ett år etter

25 juli 2018 falt EU-dommen som slo fast at genredigerte organismer skal reguleres som GMO. Dommen sikrer at nye produkter må være sporbare og merkes før de eventuelt blir godkjent i EU. Dette er i tråd med kravene i den norske genteknologiloven. Dommen blir sterkt kritisert fra deler av forskningsmiljøene og det er satt i gang en underskriftkampanje for å endre EU’ utsettingsdirektiv. Du kan lese kravene her https://docs.wixstatic.com/ugd/8a2016_1c54fe94a4974ec4b0e318fb8c851528.pdf

Andre aktører understreker fordelene ved dagens lovverk. I en kronikk i EURACTIV skriver Heike Moldenhauer fra Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik om hvor viktig dommen er for en forsvarlig riskovurdering og for å sikre forbrukere og næringsaktører muligheten til å velge GMO-frie alternativer.

Give the people what they want: Non-GMO sells