EU-kommisjonen åpner for å endre GMO-reguleringen

EU-kommisjonens studie møter massiv kritikk

 

 

 

 

Det har vært stor spenning til  EU-kommisjonens studie om nye genredigeringsmetoder. Studien ble publisert i dag.

I studien står det at dagens GMO-regulering muligens ikke er hensiktsmessig med tanke på regulering av alle nye genteknologi-metoder. I sitt brev til det portugisiske formannskapet i rådet skriver EU-kommisjonen at de ønsker en åpen debatt om de nye teknologiene. De legger særlig vekt på at reguleringen ikke må være til hinder for å utvikle og ta i bruk GMO-er som kan bidra til bærekraftig utvikling.

Studien viser samtidig til den sterke bekymringen fra forbruker- og miljøorganisasjoner og fra næringsaktører innen “GMO-fri” segmentet  og bønder og foredlere innen økologisk matproduksjon.

I studien sies det at en framtidig regulering  må opprettholde målene i dagens lov når det gjelder et høyt beskyttelsesnivå for menneskers og dyrs helse, og for miljøet. Det er imidlertid uklart hvordan dette er tenkt ivaretatt.

Studien er allerede møtt med massiv kritikk fra store deler av det sivile samfunnet, som nå varsler kamp for å beholde dagens lov.  Corporate Europe Observatory sier i sin kommentar at dette resultatet må sees i sammenheng med den årelange kampanjen fra industrien.

Slow Food Europe skriver i sin uttalelse at de er alvorlig bekymret for konklusjonene i studien.

– Å deregulere nye GMO-er slik at de ikke lenger må merkes vil være fullstendig i konflikt med målene i Farm to Fork strategien, uttaler Marta Messa, direktør i Slow Food Europa.

Organisasjonen for økologisk landbruk (IFOAM) ber i sin pressemelding alle landbruks- og miljøministerne og kommisjonen om å sikre produsenter og bønders mulighet til å produsere uten GMO og forbruke retten til å bestemme hva de vil spise. Det eksisterende lovverket i EU er godt egnet til å nå dette målet, samtidig som det allerede tillater forskning og omsetning av GMO-er som oppfyller kravene i EUs GMO-regulering skriver IFOAM.

Vi kommer til å følge nøye med på prosessen i EU framover sier Cesilie Aurbakken, styreleder i GMO-nettverket. For oss er det viktig at all GMO-regulering må baseres på føre-var-prinsippet og retten til å gjøre informerte valg.