EU-PARLAMENTET BER OM MORATORIUM PÅ GENDRIVERE

EU-parlamentet ber om moratorium på all utsetting av gendrivere, også feltforsøk.

– Nå håper vi norske myndigheter raskt følger opp kravet fra EU parlamentet sier Cesilie Aurbakken, styreleder i GMO-Nettverket og fôr.

Vedtaket kommer i forkant av møtet i Konvensjonen om biologisk mangfold som holdes i Kunming i Kina høsten 2020.

Gendrivere er en genredigeringsteknologi som gjør at endringer i arvestoffet kan spres til hele bestander av ville planter og dyr ved å overstyre den naturlige arvegangen. Teknologien kan brukes til å lage GMO-er som, i motsetning til andre GMO-er, er designet for at de skal spre seg i naturen. Forskere ønsker å bruke teknologien til å utrydde malariamygg, skadedyr som rotter og skadeinsekter i landbruket. Foreløpig er teknologien bare utprøvd i laboratorier, og det er stor usikkerhet om hvordan gendrivere vil oppføre seg i naturen, og hvilke konsekvenser de vil ha i økosystemene. Se egen sak på vår facebookside med video som forklarer mer om teknologien.

Du kan lese hele uttalelsen fra EU parlamentet her, der moratorium omtales i punkt 13 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_EN.html