Europeiske forbrukere krever sporing og merking av all GMO

Den Europeiske Forbrukerorganisasjonene (BEUC) stiller klare krav til at også genredigerte organismer må kunne spores og merkes.

I sitt innspill Towards greener and healthier food for european consumers stiller BEUC en rekke krav til EUs nye Farm to Fork strategi.

Om nye genredigerte produkter skriver de blant annet at det er avgjørende at disse produktene fortsatt underlegges en grundig risikovurdering og godkjenningsprosedyre før de eventuelt kan godkjennes til mat eller fôr. Dette er i tråd med EU-dommen fra 2018 som sier at alle genredigerte organismer er GMO.

Systemer for sporing og merking må kunne garantere forbrukernes rett til å vite og frihet til å velge krever BEUC. Du kan lese hele rapporten her:
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-057_beucs_take_on_farm_to_fork_strategy.pdf