FAO: Vi må tenke helhetlig

– Vi kan ikke fortsette å produsere mat på samme måte som vi har gjort til nå. Vi kan ikke basere oss på intensive teknikker, bruk av kjemisk «input» og mekanisering. Snarere må vi gå over til en mer holistisk tilnærming til bærekraft. Dette sa toppsjefen i FAO,José Grazioano da Silva  under en paneldiskusjon i FN tirsdag denne uka.  

Bondebladet skriver denne uka om at FAO er  ute med  ny bok. Den tar for seg bærekraftig mat og landbruk. Målet er å vise hvordan matproduksjonen globalt sett kan bedres på ulike felt.

I praksis, må det jobbes for å styrke bønders inntekt og styrke mulighetene til rurale samfunn verden over. Særlig gjelder dette i u-landene, poengterer da Silva.

I rapporten skriver FAO at  nødvendige produktivitetsforbedringer må komme gjennom tverrfaglig forskning og utvikling, forutsigbare offentlige støtteordninger, multifunksjonelt landbruk og  en tilnærming der bonden er i fokus. Vi må bygge videre på de mange suksesshistoriene bærekraftig produksjon i praksis sier Silva.

https://www.bondebladet.no/landbruk/fao-matproduksjonen-ma-endres/

http://www.fao.org/news/story/en/item/1179101/icode/