FN: FORURENSER SKAL BETALE

En ny FN avtale slår klart fast at det er den som tar GMO i bruk som har ansvar for å forebygge/reparere eventuelle skader på det biologiske mangfoldet. Norge har ved Klima- og miljødepartementet (Norge) spilt en viktig rolle i framforhandlingen av avtalen. Det er særlig positivt at avtalen gir nasjonale myndigheter rett til å iverksette tiltak på vegne av brukeren, og for brukerens regning, dersom noe går galt og pliktene ikke overholdes. Dette er en svært gledelig nyhet og vil skape større tillit til internasjonal forvaltning på området sier styreleder Cesilie Aurbakken. Avtalen er en tilleggsprotokoll til Cartagena-protokollen om GMO. Les mer om avtalen på Klima og Miljødepartementets sider https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-gmo-avtale-om-ansvar-og-erstatning/id2592741/