FN med strenge krav til utsetting av gen-drivere

Dette er et stort steg i riktig retning sier styreleder Cesilie Aurbakken i en kommentar til FNs vedtak om gen-drivere.

GMO-Nettverket har i likhet med miljø-, solidaritets- og forbrukerorganisasjoner over hele verden oppfordret FN til et midlertidig forbud mot utsetting ev gen-drivere. Det ble ikke vedtatt et formelt moratorium i Egypt, vi er likevel fornøyde fordi FN så klart sier at føre-var prinsippet må legges til grunn ved eventuell utsetting av gen-drivere, og at det må kreves demokratiske prosesser i forkant av eventuelle utsettinger sier Aurbakken.

Dette er utdrag fra teksten som ble vedtatt i forbindelse med møtene i FNs konvensjon om biologisk mangfold i november:
CBD/COP/14/L31 – Synthetic biology[6]
Excerpt:
9. Calls upon Parties and other Governments, taking into account the current uncertainties regarding engineered gene drives, to apply a precautionary approach,[7] in accordance with the objectives of the Convention, and also calls upon Parties and other Governments to only consider introducing organisms containing engineered gene drives into the environment, including for experimental releases and research and development purposes, when:

(a) Scientifically sound case-by-case risk assessments have been carried out;
(b) Risk management measures are in place to avoid or minimize potential adverse effects, as appropriate;
(c) Where appropriate, the “prior and informed consent”, the “free, prior and informed consent” or “approval and involvement”[8] of potentially affected indigenous peoples and local communities is sought or obtained, where applicable in accordance with national circumstances and legislation;

10. Recognizes that, as there could be potential adverse effects arising from organisms containing engineered gene drives, before these organisms are considered for release into the environment, research and analysis are needed, and specific guidance may be useful,[9] to support case-by-case risk assessment;

Du kan lese omtale av saken i nature ved å klikke her

eller direkte på siden til FNs konvensjon om biologisk mangfold ved å klikke her