Forbud mot GMO i Kinas største kornområde

Oversatt av Sara Andersen Vågenes fra Sustainable Pulse.

Bønder i Heilongjiang-provinsen nordøst i Kina, landets største kornprodusent, skal forbys å produsere genmodifiserte planter de neste fem årene. Forbudet får effekt fra mai, og vil gjelde produksjon av korn, mais, ris og soyabønner. Å dyrke sortene vil forbys, i tillegg til ulovlig salg av gmo-sorter og distribusjon av frø.

De nye reguleringene forbyr også ulovlig produksjon, videreforedling, salg og import av spiselige GMO-sorter eller spiselige gårdsprodukter som inneholder GMO-holdige ingredienser. Alle matvarer med innhold av GMO må også selges i spesielle soner klart avmerket i butikken.

Forslaget tolkes av mange som en reaksjon på president Xi Jinpings uttalelse om å øke Kinas innsats i utviklingen av nye GMO-sorter. President Jinping ønsker særlig at landet blir ledende i forskning på soyabønner og vanlige kornsorter, da Kina i dag importerer større mengder enn det produserer selv.

Dette har skapt stor bekymring blant bønder i Heilongjiang, som frykter at GMO-sorter vil ødelegge regionens gode, naturlige dyrkningsforhold. Bøndene i provinsen har tidligere meldt om modifiserte planter i naboprovinsen Liaoning, og har uttrykt bekymring; 91 % svarte i en undersøkelse at de hadde innvendinger mot GMO-teknologi.

 

“Vi støtter forskningen og utvikling i genteknologi, men må være forsiktige i å anvende teknikkene i planteproduksjon”, sier Yao Dawei, direktør i provinsens lovgivende forsamling.

 

Forbudet vil av mange sees på som et stort tilbakeslag for sentrale myndigheter, som i flere uttalelser har vist ønsker om å utvikle Kina til en ledende produsent av GMO-teknologi. Samtidig er kun gyldig lokalt; nasjonalt er det fremdeles lovlig å importere GMO-holdige kornsorter til bruk i dyrefôr.

Kilde: http://sustainablepulse.com/2016/12/17/chinas-top-grain-producing-province-heilongjiang-bans-gm-crops/#.WI-JzRvhA2z

Flere kilder: https://www.ft.com/content/a221fb5e-c750-11e6-8f29-9445cac8966f