Forskning

Nettverket konsentrerer sitt arbeid om trygg matproduksjon, og er ikke prinsipielt mot GMO og genteknologi. Vårt inntrykk er at de færreste i Norge er mot kontrollert bruk av GMO, for eksempel brukt innen humanmedisin eller som verktøy i forskning.

Vi er for forskning på GMO, men vi vil ha mer uavhengig forskning på mulige helse- og miljøeffekter. I dag er det meste av forskningen på GMO utført av industrien selv. Dette er forskning der rådata sjelden offentliggjøres, og resultater som oftest ikke publiseres i vitenskapelige artikler. Uavhengige forskere må få tilgang til all relevant informasjon og testmateriale for å kunne etterprøve og eventuelt følge opp funn og teorier. Det er selvsagt helt legitimt at private aktører som Monsanto primært ønsker å tjene penger på sin virksomhet. Som samfunn må vi imidlertid ha uavhengig kunnskap for å kunne vurdere langsiktige konsekvenser for mennesker, dyr og miljø. Det finnes ingen vitenskapelig konsensus om GMO. Større åpenhet vil bidra til en ryddigere debatt om hva man eventuelt er uenig om.

Vi vil lage nyhetssaker på nye forskningsfunn i den grad vi har ressurser til å fange opp dette. Ellers anbefaler vi å følge med på

http://www.bioteknologiradet.no/

http://genok.org/

http://forskning.no/