Forskningsmidler til sporing av nye GMO-er

Sarah Agapito-Tenfen
Norges Forskningsråd har bevilget midler til metodeutvikling for sporing og merking av genredigert mat. En veldig god nyhet sier Cesilie Aurbakken, styreleder i GMO-Nettverket og fôr. For oss er det grunnleggende at alle GMO-er må kunne spores. Sporing er en forutsetning for å kunne overvåke eventuelle effekter i økosystemene og for å kunne merke matvarer som er produsert med GMO.

Norges forskningsråd har bevilget midler til GenØk-prosjektet FOODPRINT gjennom BIONÆR programmet. Prosjektet omhandler metodeutvikling for å spore og merke genredigert mat og fôr. Prosjektleder er Doktor Sarah Agapito-Tenfen.

I juli 2018 slo EU-domstolen fast at  alle genredigerte organismer er GMO og skal reguleres gjennom utsettingsdirektivet. I etterkant av dommen har det vært diskutert mye rundt behovet for nye deteksjonsmetoder og ulike systemer for sporing. Dette for at alle GMO-er skal kunne  spores og merkes i henhold til regelverket. Forskningsprosjektet FOODPRINT og resultatetene herfra vil kunne få stor betydning for forbrukere, næringsaktører og lovgivere ikke bare i Europa, men i hele det globale matmarkedet.

The Norwegian Research Council granted approval to GenØk’s FOODPRINT project