Frokostmøte: Tør politikerne si ja til GMO?

GMO-Nettverket og for inviterer til frokostmøte om bruken av genteknologi i for og matproduksjon. Hvilke konsekvenser har dette for mennesker og miljø? Og hvorfor er det så viktig å bevare den norske genteknologiloven.

Norge har verdens strengeste regelverk for bruk av genmodifiserte organismer (GMO), og har hatt en ledende rolle i den internasjonale debatten om GMO. En samlet norsk matvarebransje sier nei til bruk av dagens insekt- og sprøytemiddelresistente GMO-er i matproduksjon. Det samme gjør forbrukerne.

Regjeringen skal om kort tid ta stilling til den omstridte maisen 1507. Dersom regjeringen sier ja betyr det i praksis at vi for første gang åpner for GMO til mat og fôr i Norge? I over 20 år har tøffe norske politikere forsvart vår genteknologilov. Nå må regjeringen vise handlekraft og fortsette denne linjen.

Innledninger og diskusjon ved:

Oskar Grimstad, Stortingsrepresentant Frp
Line Henriette Holten Hjemdal, Stortingsrepresentant, Krf.
Kristin Halvorsen, Leder, Bioteknologirådet.
Gunstein Instefjord, Fagdirektør Handel Forbrukerrådet.
Aina Bartmann, Koordinator, GMO-Nettverket og for.

Møteleder: Svein Tveitdal, Klima2020