GenØk gir viktige forskningsbidrag


Norges forskningsråd og Miljødirektoratet har evaluert kvalitet og relevans ved forskningen gjort av forskningsstiftelsen GenØK. Konklusjonen er at GenØks vitenskapelige produksjon holder god kvalitet.
Bakgrunnen for evalueringen er at den forskningsmessige kvaliteten og forvaltningsrelevansen til GenØk ikke har blitt vurdert på denne måten siden opprettelsen av GenØk i 1998.
–  Jeg mener det er behov for uavhengig forskning på genmodifiserte organismer og genteknologi. Det er derfor gledelig at Norges Forskningsråd har vurdert at forskningen til GenØk holder god kvalitet. Samtidig sier Forskningsrådet at Norge gjennom GenØk har ytt substansielle og viktige forskningsbidrag som også står seg internasjonalt. Dette er noe vi må bygge videre på, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Les hele saken på Klima- og miljødepartementets sider
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forskningen-til-genok-er-evaluert/id2653627/