Gjennombrudd for sporing av nye genredigerte GMO-er

Dette er et gjennombrudd for forbrukernes rett til å vite.Det uttaler Lukas Wiesmüller, direktør i SPAR-kjeden i Østerrike til nyheten om at den første sporingsmetoden for en genredigert organisme er blitt offentliggjort. Det dreier seg om en detekteringsmetode for den sprøytemiddelresistente rapsen fra selskapet Cibus. Rapsen produseres i Canada og USA, men er ikke godkjent i EU.

Wiesmüller sier sporing, merking og full åpenhet er nøkkelverdier for SPAR-kjeden, og at de derfor ser veldig positivt på denne nyheten. Lenge har deler av GMO-industrien hevdet at genredigerte organismer ikke kan skilles fra de ikke genredigerte, og at regulering og merking derfor ville bli umulig.

Metoden er publisert i en fagfellevurdert artikkel i Journal Foods. Metoden er validert av ​Environment Agency Austria, som er medlem av det europeiske nettverket av GMO-laboratorier. Den nylig publiserte metoden skal oppfylle alle krav EUs myndigheter stiller på området.

Også Rudolf Anschober, minister for blant annet helse og forbrukerspørsmål i Østerrike er svært tydelig på at dette er et viktig gjennombrudd som vil få stor betydning for den videre utviklingen av det GMO-frie landbruket i Europa.

Merkeorganisasjonen Ohne Gentechnik i Tyskland er sammen med SPAR-kjeden blant aktørene som står bak forskningsinitiativet.

NON-GMO merket er nå markedsdominerende på melk, egg og kjøttprodukter i Tyskland. Direktør Alexander Hisstings i Ohne Gentechnik sier at den nye detekteringsmetoden nå gjør det mulig for private selskaper og nasjonale tilsynsmyndigheter å både verifisere om produkter inneholder den genredigerte rapsen, eller ikke gjør det. Dette er en viktig milepæl i arbeidet for å hindre ulovlig import og spredning til Europa, og for å kunne garantere at NON-GMO produkter faktisk ikke inneholder GMO avslutter Hisstings. Under kan du lese rapporten og/eller se en video som er laget i forbindelse med publisering av rapporten.

https://www.mdpi.com/2304-8158/9/9/1245

https://vimeo.com/ohnegentechnik/videos