GMO-bomull i Afrika

Oversatt fra: https://www.biosafety-info.net/article.php?aid=1423

 

En rapport av det afrikanske senteret for biodiversitet viser at tretten afrikanske land gjorde forsøk eller tillot kommersiell vekst av genmodifiserte avlinger i 2016. Bomull er den første GMO-avlingen som får adgang til land der det er sterk motstand mot å spise genmodifisert mat og å bruke det til dyrefôr. Bomullsfrøolje blir derimot brukt til en rekke matprodukter over hele kontinentet, biproduktene fra produksjonen brukes til dyrefôr.

Foreløpig er det bare Sør-Afrika og Sudan som kultiverer GMO-bomull kommersielt, men kommersiell vekst er forventet å starte opp i Etiopia, Malawi og Kenya i 2018/19. Mange enheter støttet av amerikanske myndigheter legger også press på flere afrikanske land for å få dem til å myke opp biosikkerhetsregler. Zambia, Swaziland og Mosambik er i ferd med å gjøre nettopp dette, og det har allerede skjedd i Tanzania. Likevel blir det i mange land, som for eksempel Swaziland, allerede gjort feltforsøk uten tilstrekkelige reguleringer.

Selv om Monsanto er dominerende i GMO-frømarkedet på kontinentet, møter de stadig økende konkurranse fra selskaper støttet av indiske og kinesiske myndigheter. Når det gjelder GMO-bomullsfrø er det bare Sør-Afrika, Kanya og Malawi som prøver ut eller bruker Monsanto’s frøtype, mens Swaziland er interessert i en indisk GMO-type, Sudan bruker en kinesisk GMO-bomullstype og Etiopia får frø fra India og Sudan. Kina er en enorm handelspartner for mange afrikanske lans og en kilde til utenlandske investeringer. De har uttalt offentlig at oppkjøpet av Syngenta i det statlig eide selskapet ChemChina skal støtte opp under plantingen av GMO-avlinger på en veldig stor skale. Kinas brede jordbruksnettverk og investeringer over hele kontinentet kan støtte opp under generisk tilførsel av GMO-bomullsfrø til afrikanske bønder.

Kampen for kontroll over GMO-basert jordbruk i Afrika kan stå for fullt mellom disse to supermaktene når India også entrer kampen.