Dramatisk svikt for GMO-bomull i India

Oversatt fra Sustainable Pulse.

En ny rapport viser hvordan genmodifisert bomull vokser og nærmest utsletter all annen bomullsproduksjon i India, og hvordan løftene om GMO-suksessen raskt gikk over i svikt, med katastrofale, til og med dødelige, konsekvenser for noen av verdens fattigste bønder.

Rapporten avslører hvordan alternative, mer bærekraftig bomullsproduskjon nå vellykket erstatter GMO.

GMO-bomull ble introdusert i India i 2002 av Mahyco Monsanto (India) Ltd. Hyllesten av GMO-bomullen stanset derimot snart, da avlinger opplevde alvorlige skadedyrangrep. Produksjonskostnadene tredoblet seg, siden dyrere plantevernmidler ble nødvendig for å møte problemene.

Dette førte til stor gjeld blant små-skala bomullsdyrkere, som utgjør flertallet av Indias bomullsprodusenter. En rekke selvmord fulgte. I bare én region av Maharashtra-provinsen, er faktorer relatert til GMO-bomull rapportert å ha bidratt til 7 992 selvmord blant bønder mellom 2006 og 2011. En av de ansvarlige ministrene for å ha innført GMO-bomull i India ble nylig sitert for å ha sagt: «På 1990-tallet introduserte jeg GMO-bomull i India. Tjue år senere angrer jeg… Jeg er ansvarlig for selvmord blant tusenvis av bomullsbønder».

Peter Melchett, direktør i organisasjonen bak rapporten sier: «Mange mennesker antar at GMO-avlinger kan utføre mirakler. Sannheten er at GMO oftere skaper mareritt. Det er det GMO-bomull gjør i mange land, ingen i like stor grad som i India, den største bomullsprodusenten i verden. Noen av de fattigste bøndene i verden har blitt utsatt for et grovt GMO-eksperiment som har slått katastrofalt feil – og mange har måttet bøte med livet. Heldigvis, med støtte fra indiske myndigheter, står nå ikke-GMO og organisk produksjon i en god posisjon, og kan tilby lavere produksjonskostnader og støtte opp under et mer miljøvennlig og sosialt akseptabelt jordbruk».

Rapporten gjør det tydelig at problemene som er forårsaket av skadedyrangrepene var fullstendig forutsigbare. GMO-bomull er konstruert til å avverge skadedyrangrep, men naturen klarer fort å finne en vei rundt dette: bare fire år etter GMO-bomull ble introdusert i India ble skadedyret plantene var designet til å kunne motstå immune mot GMO-bomull i Vest-India. I mange områder utnyttet andre skadedyr den økologiske ubalansen som hadde oppstått som følge av GMO-bomull, som første til enorme tap av avlinger. I Punjab i 2015 ødela et type skadedyr 2/3 av bomullsavlingene, og forårsaket et estimert tap på 629 millioner dollar og at 15 bønder begikk selvmord.

GMO-bomullsfrø dominerte det indiske markedet i så stor grad at organisk pruduksjon ble truet. Men mange organiske bønder har stått ut stormen og nå endrer både myndighetenes støtte og lokale initiativer historien til bomull i India. Det inkluderer prosjekter for å øke tilgjengeligheten av organiske kvalitetsfrø og kjemikaliefri soner, der jordbruk drives på en måte som skal maksimere fordelene av bærekraftige jordbrukspraksiser.

Organisk bomull, der en andel på 70 % vokser i India, tilbyr en mer stabil, langsiktig løsning for bønder. Organisk produksjon bruker ikke-GMO-frø, følger naturlige prinsipper som rotasjon for avlinger og gjør det meste ut av lokale ressurser. Alt dette tillater bønder å gro varierte avlinger for mat og inntekt, ved siden av bomull. Etterspørselen etter organisk bomull er voksende og nådde 15,7 milliarder dollar i 2015.

Rapporten gir en advarsel mot farene ved å bli avhengig av GMO-teknologi, men gir også grunner til å være håpefull – da alternative fremgangsmåter, inkludert organisk, skaper en bedre visjon for jordbruk i India og resten av verden.