GMO er ikke lov i økologisk landbruk. Blir det lov i fremtiden?

Daglig leder Børre Solberg og rådgiver Markus Brun Hustad i Økologisk Norge skriver i en kronikk i Bondebladet hvorfor det er viktig for økologisk landbruksproduksjon at GMO fortsatt er underlagt streng regulering og krav til merking. De to spør om ikke resultatene i GENEinnovate-undersøkelsen ville sett annerledes ut om deltakerne i studien hadde fått opplyst at det hverken er lov å bruke  genredigering eller kjemiske sprøytemidler i økologisk produksjon. Spørreundersøkelsen er omtalt i egen sak på denne nettsiden 4.april.

Spørreundersøkelse om genredigering

Kronikken er en kommentar til studien fra GENEinnovate og Bioteknologirådet der 60% av spurte forbrukere var positive til å ta i bruk teknologien når spørsmålet var «se for deg at genredigering gjør at en matplante enklere kan dyrkes uten sprøytemidler, hvor positiv eller negativ er du til en slik genredigert plante blir brukt i økologisk matproduksjon»?

behov for nytt regelverk for økologisk landbruk?

GENEinnovate-undersøkelsen sier at utviklingen av genteknologi aktualiserer en debatt om regelverket rundt genteknologi i økologisk landbruk. I den internasjonale debatten i økologisk landbruk opplever vi det motsatte skriver de to.

IFOAM, den internasjonale organisasjonen som jobber med økologisk landbruk har heller brukt fornyede krefter på å fremme føre-var-holdninger til GMO. En nedregulering i bruk og merking av GMO vil kunne føre til stor spredning av planter og genmateriale og gjøre det vanskelig for bønder å unngå genforurensning. Det kan ta bort økologiske bønder deres frihet til å drive økologisk, og konvensjonelle bønders frihet til å velge konvensjonelt uten GMO.

Mye vi ikke vet

Selv om genredigering er mer presist enn eldre GMO-er som er i bruk i dag ,betyr ikke det at det ikke finnes en stor og uavklart risiko for negative konsekvenser, både for den enkelte organisme og for økosystemene som helhet. Man kan klippe og lime inn en liten bit i et genom, men vi vet fortsatt lite om hva som skjer med helheten i organismen og i miljøet over tid og generasjoner. 

https://www.bondebladet.no/kronikk/genteknologi-er-ikke-lov-i-okologisk-matproduksjon-blir-det-lov-i-fremtiden/