GMO i norsk landbruk

Birte Usland, Norges Bondelag

Birte Usland er melkebonde og styremedlem i Norges Bondelag. I en kronikk i bondebladet skriver hun om de nye metodene for genmodifisering, såkalt genredigering.

-Som med de gamle GMO-ene , blir det nå formidlet at det er viktig, og til dels avgjørende å ta i bruk genredigerte produkter i arbeidet med klima, sult og bærekraft, skriver Usland.

Landbrukets GMO-policy er fortsatt restriktiv og avventende, men det er enighet om at det er viktig å bygge kunnskap om de nye metodene fot genmodifisering skriver hun videre. Du kan lese hele kronikken her: https://www.bondebladet.no/kronikk/gmo-i-norsk-landbruk/