GMO metter ikke verdens fattige

Innen 2050 vil det sannsynligvis være 9 milliarder mennesker på jorda. Med så mange munner å mette sier FN at verdens matproduksjon må dobles for å unngå sult.

For å mette verdens økende befolkning påstår den amerikanske jordbruksindustrien, spesielt Monsanto, at genmodifiserte avlinger er essensielt for vår framtidige matsikkerhet.

I følge rapporten Feeding the World, publisert av Environmental Working Group, er derimot påstanden fra genteknologiselskapene om at de skal «mette verden» kan noe som skal avlede oppmerksomheten fra deres miljøfiendtlige praksiser. Rapporten deres viser at USAs eksport av jordbruksprodukter først og fremst metter mennesker i rike land som har høy kjøpekraft, fremfor de mer underernærte landene.

«Siden 2009 har vi hørt en rekke jordbruksinteresser påstå at amerikanske bønder må øke deres produksjon av råvarer og kjøttprodukter for å «mate verden», og med det antyder de også at våre bønder mater sultne mennesker over hele verden», sier Anne Weir Schechinger. «Disse interessene avleder oppmerksomheten fra miljøskadene som forårsakes av dagens jordbrukspolitikk, og forsøker å forhindre endringer i dagens jordbrukspolitikk som kan tjene miljøet».

Schechinger og Craig Fox undersøkte hvor amerikanske jordbruksprodukter ble eksportert til for å se hvem USA faktisk metter.

Ved å bruke handelsdata fant forfatterne ut at 86 prosent av USAs jordbrukseksport i 2015 gikk til 20 av verdens rikeste land, inkludert Canada, Kina, Mexico og EU. Bare en halv prosent av USAs jordbrukseksport gikk til 19 land som FNs matorganisasjon anser som sterkt rammet av underernæring.

Artikkelen er oversatt fra EcoWatch sine nettsider.