Vi har fått nytt navn

Nettverk for GMO-fri mat og fôr har byttet navn til GMO-Nettverket.
Det betyr at denne nettsiden og facebooksiden er oppdatert med nytt navn.

Navneendringen ble vedtatt enstemmig på vårt årsmøtet 10.mars. Se bildet.
GMO-Nettverket er en paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner og bedrifter i Norge.
Vår formålsparagraf er den samme som før:
1.GMO-Nettverket arbeider for å sikre forbrukere og matprodusenter retten til å velge GMO-fri mat, fôr, frø og dyr. Med genmodifisert organisme (GMO) menes en plante, et dyr eller en mikroorganisme som har fått arvestoffet sitt endret ved hjelp av genteknologi.
2. GMO-Nettverket skal bidra til en restriktiv praksis for bruk av GMO i mat og fôr, nasjonalt og internasjonalt.
3. GMO-Nettverket skal gjennom oppbygging og spredning av kunnskapsbasert informasjon bidra til en demokratisk debatt om GMO, nasjonalt og internasjonalt.
4. GMO-Nettverket er ikke prinsipielt mot genteknologi eller GMO, men skal være en pådriver for uavhengig forskning, og føre-var basert tilnærming innen lovregulering og anvendelse av GMO.