Her kan du lære mer om gendrivere

Nå har du muligheten til lære mer om hva gendrivere er. På fagdagen i regi av GMO-Nettverket holdt seniorrådgiver Casper Linnestad fra Klima og miljødepartementet et svært informativt foredrag med tittelen
Gendrivere – hva er det og hvordan bør vi regulere dem?  Casper Linnestad er blant annet medlem av den tekniske ekspertgruppen for syntetisk biologi under Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) i FN.
I foredraget forklarer Linnestad hvordan teknologien er tenkt å fungere og hvilke utfordringer dette stiller til oss som samfunn.  For i motsetning til de gamle GMO-ene er gendrivere designet med den hensikt  å spre seg og være  invaderende. Det blir vanskeligere å gjøre gode risikovurderinger både fordi det vil kreves en meget solid økologisk forståelse, og fordi det er vanskelig å se for seg en trinnvis tilnærming. Kan vi i det hele tatt snakke om et begrenset feltforsøk med gendrivere, eller slipper vi katta ut av sekken? Se foredraget og debatten her https://www.youtube.com/watch?v=sNTXymVqjOs&t=7s