Hurra for Regjeringen og den norske genteknologiloven!

Pressemelding GMO-Nettverket 2. juni 2017:

Regjeringen forby import av 3 GMO-raps og den omstridte maisen 1507.  Dette ble bestemt i statsråd i dag. GMO-Nettverket mener dette er en svært klok og framtidsrettet beslutning.

Det er ekstra gledelig at regjeringen slår fast at hensyn til bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk kan utgjøre et selvstendig nektelsesgrunnlag sier styreleder Cesilie Aurbakken i en kommentar til vedtaket.

Regjeringen sier at beslutningen om forbud mot import av mais 1507 er tatt utfra etiske vurderinger og ikke fordi maisen utgjør en helse- eller miljørisiko i Norge. Dette er en svært viktig avklaring av intensjoner og praktisering av den norske genteknologiloven.

Aurbakken understreker videre at Nettverket er svært fornøyde med at Regjeringen legger så stor vekt på at GMO-politikken i størst mulig grad bør være i samsvar med befolkningens moralske overbevisninger og samfunnets etiske normer. I denne sammenheng viser departementet til holdninger som er fremkommet både i Forbrukerundersøkelsen fra Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) på oppdrag fra GMO-Nettverket og fôr. I Regjeringens begrunnelse heter det videre at store forbrukerorganisasjoner, landbruksnæringen, COOP Norge, REMA og NorgesGruppen for tiden arbeider aktivt for å holde genmodifiserte varer borte fra det norske markedet. Regjeringen slår derfor fast at for en stor gruppe forbrukere i Norge vil derfor neppe markedsadgang med merking av GMO være tilfredsstillende. Her dreier det seg om etiske betraktninger og verdier som ikke gjelder en liten samfunnsgruppe, men verdier som er mer allmenngyldige, og som en betydelig del av befolkningen mener staten har et ansvar for å ivareta.

Vi føler virkelig at våre argumenter og synspunkter er blitt hørt og tatt med inn i dagens beslutning om å si nei til 3 GMO raps og maisen 1507.

Flere bilder (trykk på dem for høyere oppløsning):

Vidar Helgesen og Aina Bartmann. Foto Helle Cecilie Berger, Norges Bygdekvinnelag
Line Henriette Hjemdal, stortingsrepresentant Krf. Per Skorge, generalsekretær Norges Bondelag. Vidar Helgesen, klima- og miljøminister. Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom. Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Kari Helene Partapouli, daglig leder i utviklingsfondet. Cecilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag. Foto Helle Cecilie Berger, Norges Bygdekvinnelag