Undersøkelse: Hva mener vi om GMO?

Kun 15 % av de spurte ønsker GMO i norske butikker. Kvinner og folk med høy utdanning er de mest kritiske. Uheldige konsekvenser for natur og økosystemer skaper mest bekymring. Dette kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) i januar og februar 2017.

Rapporten er også omtalt i VG (krever abonnement).

Studien viser at forbrukere i Norge har et nyansert syn på bruk av GMO, men at usikkerhet om negative konsekvenser veier tyngre enn eventuelle fordeler per i dag. Kvinner og folk med høy utdanning er de mest kritiske både i forhold til å spise GMO-mat og til uheldige konsekvenser for natur og økosystemer.

55 % av de spurte svarer at de mener GMO bidrar til økt industrilandbruk, mens bare 11 % svarer at de mener GMO bidrar positivt til utviklingen av det tradisjonelle landbruket. Blant de yngre er det 72 % som bekymrer seg for økosystemene, mens de er mindre bekymret for egen helse. Her svarer 64 % at de er bekymret.

Merking er svært viktig Dersom GMO-produkter skulle bli en realitet i Norge svarer hele 80 % at merking er viktig. Nesten like mange svarer at merking er viktig også når det gjelder produkter fra dyr som har spist GMO i fôret (74 %).

Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag for GMO-Nettverket og fôr.

‘Resultatene av studien sender et kraftig signal til myndighetene og til næringsaktørene innen landbruk og oppdrettsnæring i Norge’, sier daglig leder Aina Bartmann etter å ha mottatt rapporten fra SIFO.

Du kan lese hele rapporten her.