Ikke i tråd med genteknologiloven

1. april anbefalte Miljødirektoratet ja til import av den kontroversielle maisen 1507. Heldigvis er reaksjonene sterke fra mange hold.  Kristin Halvorsen er leder i Bioteknologirådet. Hun sier i en kommentar at maisen 1507 er laget for å sprøytes med et sprøytemiddel som er forbudt i Norge og i ferd med å fases ut i EU på grunn av helse- og miljørisiko. Når en vurderer bærekraft, skal en bruke et globalt, langsiktig perspektiv. Jeg kan ikke se at en plante som er laget for å sprøytes med glufosinat-ammonium innfrir kravene til bærekraft i genteknologiloven sier Halvorsen.

GenØk- senter for Biosikkerhet i Tromsø har stilt kritiske spørsmål til grunnlaget for anbefalingen og skriver på sin hjemmeside blant annet ….

Når det gjelder helse- og miljørisiko, mener GenØk at det er uavklarte spørsmål relatert til; Akkumulering av sprøytemidlet glufosinat-ammonium og dets nedbrytningsprodukter i mais tenkt brukt i mat og fôr HMS for bønder i dyrkingsland ved bruk av sprøytemidlet Miljøeffekter over tid i dyrkingsland Utvikling av resistens hos ugress mot sprøytemidlet Utvikling av resistens hos skadeinsekter mot Cry1f GenØk har også spilt inn at det mangler informasjon i søknaden om lokalisering av det transgene konstruktet . Det mangler også studier av effekt på organismer i ulike miljøer som jord og vann. I en norsk sammenheng vil det også være viktig med fôringsstudier på laks i og med at en godkjenning kan føre til at dette produktet vil bli brukt i fôr. Slike studier mangler per i dag. Mais er i Norge et produkt som brukes i mat og fôr. På verdensbasis så er det ca. 30% av all mais som er genmodifisert. Det er derfor ikke vanskelig å få tilgang til ikke genmodifisert mais til Norge. GenØk ser derfor ikke noen samfunnsnytte ved den genmodfiserte planten i Norge. GenØk stiller spørsmål til grunnlaget for Miljødirektoratets anbefaling om ikke å forby den genmodifiserte maislinjen 1507 i Norge basert på at det mangler dokumentasjon av effekter på miljø, helse og samfunn.

Les mer her: http://genok.no/arkiv/5220/#sthash.Dxfci8wI.dpuf