Kan GM-mais true sommerfugler?

En gruppe forskere, bl.a. fra Aarhus Universitet i Danmark, har undersøkt om vernede sommerfuglarter i Europa står i fare for å bli utryddet dersom genmodifisert mais blir dyrket i stor skala. De har vurdert både insektresistent (IR)- og herbicidresistent (HR) mais. IR-mais (også kalt Bt-mais) produserer selv insektgift som også vil være til stede i pollen. Forskerne undersøkte tidspunktene for blomstring av maisen og for larveperiodene til sommerfuglene. De fant i alt 100 vernede sommerfuglarter som har sin larveperiode samtidig med pollensesongen til IR-maisen. På grunn av det giftige pollenet kan forekomsten av disse artene bli betydelig redusert. HR-mais er genmodifisert for å tåle mer sprøyting slik at ugras drepes mer effektivt. For å finne mulig effekt av dyrking av HR-mais undersøkte forskerne hvor mange vernede sommerfuglarter som lever på de vanligste ugrasene i en maisåker, og fant at dette er 140 sommerfuglarter.  Mengden ugras vil bli drastisk redusert ved den økte sprøytingen av HR-mais, inkludert de ugrasene de vernede sommerfuglartene er avhengige av. Da vil også sommerfuglene etter hvert forsvinne. Forskerne konkluderer med at det er et sjansespill dersom GM-mais skulle bli dyrket i stort omfang i Europa. Det vil medføre fare for utrydding av vernede arter. (Dette er en av få studier som analyserer økologiske konsekvenser av GM-landbruk. Red.anm.) Forskningsrapporten er publisert i Insect Science 16.07.20.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1744-7917.12849