Kina langt framme på CRISPR-forskning

Kinesiske forskningsmiljøer satser på bruk av genredigering langt utover den skandalepregede forskningen på «CRISPR-tvillingene». Landet er i ferd med å ta igjen USA på bruk av genredigering innen landbruksforskning, noe Science Magazine skriver om i sitt nummer datert 2. august. Forskeren Gao Caixia blir spurt om hvorfor Kina nå er så langt framme på dette forskningsfeltet og hun svarer spøkefullt …»fordi jeg er her».  Les mer om hennes forskning på side 422 i artikkelen.

En viktig forklaring er selvfølgelig også at det statlig eide selskapet ChemChina kjøpte det sveitsisk baserte selskapet Syngenta—ett av verdens 4de største selskaper innen agribusiness, med stort fagmiljø innen genteknologi. I intervjuene gir kinesiske forskere uttrykk for hvor viktig CRISPR er som forskningsverktøy, men de er også klare på begrensingene og at mange problemer med utilsikta virkninger fortsatt gjenstår. https://science.sciencemag.org/content/365/6452/420