Kirken ønsker å beholde genteknologiloven

Menneske og skaperverk er ikke til salgs

– Dagens genteknologilov har gitt et godt rammeverk for å håndtere forskning og utvikling på saksfeltet, og er fleksibel nok til også å kunne gjøre dette fremover, mener Kirkerådet i sitt innspill til forslaget fra Bioteknologirådet om fremtidens genteknologilov.
Kirkerådet erkjenner i sin uttalelse at det er mye som tyder på at ny genteknologi har potensial til å bidra positivt til samfunnet, og ser at det bl.a. arbeides med å utvikle planter og dyr som kan bidra til et mer bærekraftig land- og havbruk. Dette ville være positivt. Likevel ser Kirkerådet heller ikke i dag at man med styrke kan hevde at genmodifiserte organismer (GMO) er et nødvendig verktøy for å brødfø en voksende verdensbefolkning.  Les hele innspillet fra Den Norske Kirke her:

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/for-medarbeidere/horingsuttalelser/fremtidens_genteknologilov_mai_2018.pdf