Mangel på kritisk forskning ødelegger for innovasjon – særlig i sør

Mangel på kritisk evaluering og ansvarlig rapportering fra GMO-forskning kan undergrave tillit, forsinke innovasjon og føre til feil ressursbruk, spesielt i land i sør.

Dette skriver de to genteknologene  Devang Mehta og Hervé Vanderschuren i en kommentar i Nature Reviews in Molecular Cell Biology 3. februar.

Forfatterne kommer med en rekke forslag til en mer ansvarlig forskning og formidling. De advarer blant annet sterkt mot at forskere kommer med omfattende påstander basert på studier i modellplanter (…not make broad claims from proof-of-concept studies in model plants). De etterlyser også mer oppmerksomhet og ressurser til kritisk og uavhengig forskning.

Forfatterne  mener dette er helt nødvendige tiltak dersom det skal bli mulig å hente ut potensialet av bioteknologi i matproduksjon.

Du kan lese artikkelen gratis her:
https://www.nature.com/articles/s41580-021-00343-z.epdf?sharing_token=wMVxwxTZs5lY7Dqc4aJwetRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MDuRXEC-Ir9zCBQcQQKBZ6OXd5L8xE9A–TNItHRe-nVMXSUnXohglKjsY_mES5iJJJLjovKDOG1gSU6MTe8RdQxfm6qROKOBYCkBrY2oViYMxbH_cblZi_Jk4o6NOktM%3D