Matsikkerhet i Etiopia – bærekraftige matsystemer eller GMO?

Norske bistandsorganisasjoner bør støtte alliansen av bønder,forbrukere og miljøorganisasjoner i Etiopia i deres motstand mot dyrking av GMO. Det skriver Teshome Hunduma i en artikkel i Bistandsaktuelt. Etter tillatelse fra redaksjonen gjengir vi saken som du kan lese i sin helhet i lenken nederst.

Matsikkerhet i Etiopia: Bærekraftige matsystemer eller Genmodifiserte organismer?

Den norske handlingsplanen for bærekraftige matsystemer inkluderer et uttalt mål om å støtte småskalaprodusentenes tilgang til større mangfold av plantesorter og -arter. Hva gjør norske bistandsaktører for å nå dette målet?

Av Teshome Hunduma Sist oppdatert: 07.01.2021

UNphoto

 

 

 

For ett år siden vedtok Norge en handlingsplan for bærekraftige matsystemer for regjeringens utenriks- og utviklingspolitikk for perioden 2019–2023. I den norske handlingsplanen er ordet «mangfold» brukt 12 ganger. Genmodifiserte organismer (GMO) nevnes ikke. For å snu den negative utviklingen med flere sultende og feilernærte i partnerland som Etiopia, har Norge et uttalt mål om å støtte småskalaprodusenters tilgang til større mangfold av plantesorter og arter.

USA, på sin side, støtter bruk av GMO for å styrke matsikkerheten i Afrika, inkludert i Etiopia. Hva gjør norske bistandsaktører for å iverksette Norges handlingsplan i partnerlandene?https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2021/teshome-hunduma-om-matsikkerhet-i-etiopia-baerekraftige-matsystemer-eller-genmodifisering-gmo/