Mattilsynet i USA vil ha regulering av genredigerte dyr

Tidligere i år publiserte Mattilsynet i USA sine analyser av det som har blitt kalt  “Poster Child” knyttet til genredigering av kyr der målet var hornløse kyr. Forsøket med de hornløse kyrne gikk helt feil, og konklusjonen til The US Food and Drug Administration (FDA) er at det er behov for streng regulering av genredigerte dyr for å beskytte folkehelsa. Du kan lese deres pressemelding her. statement

Professor Belinda Martineau er kjent for å ha vært med å utvikle den første genmodifiserte tomaten, men etterhvert også som kritiker av hvordan genmodifisering omtales og brukes. Hun har skrevet en artikkel om behovet for regulering med utgangspunkt i de “hornløse kuene” og eksempelet med “Golden Rice”

I artikkelen skriver hun at forskere fortsatt har mye å lære om utilsiktede konsekvenser i tilknytning til alle metoder for genmodifisering, og spesielt de nye metodene som genredigering.

Hun undrer seg også over at forskerne bak de hornløse kuene var så “slurvete” når dette prosjektet  nettopp skulle bli et slags stjerneeksempel på hva genredigering kan brukes til.

Men dårlig forskning og useriøse forskere finnes, derfor er det helt nødvendig at myndighetene regulerer alle genmodifiserte organismer fra sak til sak for å sikre at produktene er trygge før de eventuelt blir godkjent
https://biotechsalon.com/2020/02/17/in-light-of-big-mistakes-made-by-developers-of-poster-child-gmo-products-like-hornless-cattle-and-golden-rice-fda-is-justified-in-requiring-regulation/