Mattilsynet med få funn av GMO

 

Det finnes per i dag ingen godkjente genmodifiserte mat- eller fôrprodukter i Norge. Dette betyr at det ikke skal forekomme produkter på det norske markedet som er merket med at de er genmodifisert eller inneholder genmodifiserte ingredienser. Mattilsynet fører tilsyn med eventuelle ulovlige produkter.

I 2019 ble det funnet spor av mulig ulovlig genmodifisert ris i to av totalt 149 prøver av mat, fôr og såvarer, gjennom Mattilsynets årlige tilsyn med genmodifisering. Resultatene bekrefter at den totale forekomsten av ulovlige genmodifiserte produkter i Norge er lav. Mattilsynet kartla for første gang omfanget av genmodifisert materiale i spesialmat (f.eks. barnemat, slankeprodukter og medisinske næringsmidler), sportsprodukter og allergi- og vegetarprodukter.

Hele rapporten kan leses på Mattilsynets nettsider:
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/WhctKJWJGbfLJxmdHBqmRJHRBpRcsrwtJzDjFRnBRvwVqhlxQkZbjLQmdKqjCcjRKvqWNCv