Miljødirektoratet tilrår forbud mot 2 GM-mais

Miljødirektoratet tilrår forbud mot dyrking av to genmodifiserte maissorter, men anbefaler ikke forbud mot to varianter av genmodifisert nellik.
– De to maisene 1507 og Bt11 har ingen nytteverdi i Norge, men produserer en gift som kan skade enkelte arter. Vi anser dermed at dyrkingen av maisene ikke er i tråd med allmennbefolkningens verdisyn, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

-Dette er en beslutning vi setter stor pris på sier leder i GMO-Nettverket og fôr, Cesilie Aurbakken i en kommentar. De 18 organisasjonene i Nettverket har engasjert seg over flere år for at norske myndigheter skal si nei til herbicid- og insektresistente GMO-er.

EU behandler for tiden to søknader om dyrking av genmodifisert mais regulert under EUs utsettingsdirektiv. Direktivet er tatt inn i norsk lov. Forrige uke godkjente også EU-kommisjonen markedsføring av to varianter av genmodifisert nellik.

Miljødirektoratet leverer nå samlede vurderinger og tilrådinger til Klima- og miljødepartementet (KLD) for de aktuelle GMO-ene for å sikre at eventuelle norske bestemmelser kommer raskt på plass etter vedtak i EU.

Les hele saken her https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/oktober-2019/gmo-mais-anbefaler-forbud-mot-dyrking/