Nordisk GMO-konferanse

 

 

 

 

Miljø-,  forbruker- og landbruksorganisasjoner fra hele Norden var samlet til digital GMO-konferanse 18. og 19. mai. Formålet for konferansen var kunnskapsbygging om GMO, og drøfting av felles nordisk samarbeid. Nesten 50 deltakere og observatører fikk anledning til å lytte til lærerike fagforedrag og orienteringer om GMO-situasjonen i de nordiske landene.

De inviterte foredragsholderne ga svært solide bidrag, og dekket tilsammen et bredt spekter av spørsmål knyttet til GMO.

Konferansen bød på følgende foredrag:
Taking a broad look at the current GMO governance challenge: science, ethics, and society.
Kristin Hagen, Doctor, Federal Agency for Nature Conservation (BfN), Germany, Division GMO-Regulation-Biosafety.

The EU battle over new GM-technologies – a Brussels perspective.
Franziska Achterberg, Biodiversity Campaigner, Greens/EFA Group,
European Parliame

Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain.
Sarah Agapito, Doctor at GenØk – Centre for Biosafety, Norway and principal coordinator in the FOODPRINT project.

Stop Gene Drive Campaign
Selina Tenzer, Save our seeds

Similarities and differences between old and new gene technology methods.
Odd-Gunnar Wikmark, scientist GenØk-Centre for Biosafety, Norway

Den første nordiske GMO-konferansen ble arrangert på Aalborg Universitet i København i 2019. Ambisjonen er å kunne arrangere en nordisk konferanse igjen i 2022.