Nordisk GMO-seminar i København

Fornøyde arrangører etter at nordisk GMO-seminar er gjennomført Fra venstre: Cesilie Aurbakken, Nettverket, Ørjan Brinkman, Sveriges Konsumenter,Michael Jørgensen, AAU, June R Bresson, NOAH, Audrun Utskarpen, Nordisk Miljømerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalborg Universitet, Sveriges Konsumenter,  Nordisk Miljømerking , miljøorganisasjonen NOAH og Nettverk for GMO- fri mat og fôr inviterte til nordisk seminar i København 4.juni. Formålet var å bygge kunnskap om de nye metodene for genmodifisering.Over 30 representanter for ulike organisasjoner og bedrifter deltok.

Pernille M. Sarup, Gabor L. Lovei og Odd-Gunnar Wikmark

Åpningsforedraget om genredigering var ved Odd-Gunnar Wikmark, forsker ved GenØk, Center for Biosikkerhet. Deretter innledet Gabor L. Lovei, professor ved Aarhus Universitetet om genredigerte organismer og behovet for risikovurdering i et økologisk perspektiv. Avslutningsvis i den faglige bolken foredro Pernille Merete Sarup, forsker og genetiker ved Nordic Seed. Hun snakket om genomisk seleksjon i planteforedling.

Det ble gode faglige diskusjoner om muligheter og begrensninger knyttet til genmodifisering kontra andre foredlings- og avlsmetoder. De konvensjonelle metodene framstår per i dag som mest effektive der ønskede egenskaper styres av mange gener.

Bjørn Rask Thomsen

Bolk 2 i programmet var om krav fra forbrukere og markedsaktører
Her innledet Ørjan Brinkman, president i den Europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC, Audrun Utskarpen, senior miljørådgiver, Miljømerking Norge, Bjørn Rask Thomsen, Direktør Denofa AS og Knut Lutnæs, Miljøsjef COOP Norge SA.

Knut Lutnæs

Det kom klart fram i innleggene at både forbrukerorganisasjonene og markedsaktørene støtter en regulering som er basert på føre-var prinsippet, og der forurenser betaler prinsippet bør ligge til grunn. I dag er dette prinsippet snudd på hodet i og med at det er de som vil ha NON-GMO som må betale en merpris.

 

Michael Jørgensen

Siste del av dagen innledet landbruks-, miljø- og forbrukerorganisasjoner fra Færøyene, Sverige, Danmark og Norge om sitt arbeid knyttet til GMO.   Det ble en svært nyttig erfarings- og ideutveksling.

Michael S. Jørgensen,  lektor på Aalborg Universitet København,  ledet den avsluttende plenumsdebatten der GMO ble satt inn i en overordnet kontekst knyttet til teknologiutvikling, demokrati og bærekraftig matproduksjon.