Norges Bygdeungdomslag, Spire og Natur og Ungdom om GMO

 

Norges BygdeungdomslagSpire og Natur og Ungdom skriver om GMO i avisa Nationen.
-Verden befinner seg midt i en naturkrise der arter utryddes i et forrykende tempo og viktige økosystem går tapt. Dette viser at vi hittil ikke har forstått eller tatt hensyn til de økologiske sammenhengene vi inngår i. Selv om teknologien noen ganger lar oss tro det, kan vi ikke kontrollere naturen, skriver de tre ungdomsorganisasjonene.

-Vi krever ikke bare at de GMO-ene vi eventuelt tar i bruk fører til bærekraftig utvikling og matproduksjon som tar hensyn til naturen omkring den. Det er også en forutsetning at de genmodifiserte matplantene har positive ringvirkninger for menneskene som driver jorda, og lokalsamfunnet rundt dem. Genteknologi alene kan ikke sørge for dette innenfor et matsystem preget av urettferdig fordeling av og usikker tilgang til mat.

Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag og Spire er redde for at nye GMO-varianter lages for å passe til det moderne landbrukets intensive driftsform, som er en av de største truslene mot biologisk mangfold globalt på grunn av arealbruk, forurensning og utarming av matjord.

Vi er derfor skeptiske til at Grønn UngdomGrønn omtaler genteknologi som et viktig tiltak for å bevare biologisk mangfold. Skal vi ha et levende landbruk over hele landet også i en fremtid med uforutsigbart klima, er det viktigere å sikre og bruke det biologiske mangfoldet blant matplantene våre enn å bruke genteknologi for å gjenoppfinne hjulet. For abbonenter av Nationen kan hele innlegget leses her https://www.nationen.no/motkultur/debatt/det-finnes-ikke-et-gen-for-baerekraftig-landbruk/