Nytt om GMO 01.02.2015

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Debatten omkring GMO-spørsmålet sto sentralt i media fra slutten av oktober og fram til jul. Etter nyttår er den  omtrent fraværende. Men viktige ting skjer, viktige vedtak er fattet, og det skal skal fattes viktige vedtak i løpet av våren. I den sammenheng hadde nettverket et møte med klima-og miljøminister Tine Sundtoft den 23.01.2015. Annet viktig nytt er at Aina Bartmann overtar etter Regine Andersen som koordinator for nettverket i 40% stilling fra 01.02.2015. Hun har kontor i Bygdekvinnelagets lokaler.

Oikos, 26.01.15: Nettverket på møte om GMO hos klima-og miljøministeren

En delegasjon fra GMO-Nettverket møtte klima- og miljøminister Tine Sundtoft fredag 23. januar. Nettverket representerer rundt 1,4 millioner medlemmer og bidragsytere som krever forbud mot dagens genmodifiserte organismer. Ministeren lovet at en avgjørelse om forbud mot en rekke GMOer som ligger til behandling i departementet vil bli tatt ganske snart.

http://www.oikos.no/aktuelt/mote-om-gmo-med-klima-og-miljominister-tine-sundtoft.aspx

Bioteknologirådet 14.01.15: Nasjonalstatene i EU skal selv få bestemme om dyrking av GMOer i eget land.
Etter vedtak i EU-parlamentet den 13.01.15 skal hvert enkelt EU-land kunne forby dyrking av GMOer som er godkjente i EU. Vedtaket regnes som en seier av de fleste GMO-motstandere, mens noen ser en fare med at kontrollen av GMOer som slippes inn i Europa blir svakere. Vedtaket er et kompromiss mellom industriens og forbrukernes interesser. GMO-fri dyrking i GMO-positive land får dårlige vilkår.
http://www.bioteknologiradet.no/2015/01/landene-skal-fa-bestemme-mer-over-gmo/
Oikos 16.01.15: Landenes rett til å forby dyrking av GMOer er godt nytt.
De nye reglene om EU-landenes rett til å forby dyrking av GMOer vil øke fleksibilitet og selvstyre i slike spørsmål, sier Regine Andersen. Medlemslandene kan nå forby en GMO av flere grunner enn tidligere. De nye reglene kan også åpne for forbedring av godkjenningsprosedyrene for GMOer her til lands. Men også hun peker på at de nye reglene ikke gir god nok beskyttelse for GMO-fri dyrking i pro-GMO-land.
http://www.oikos.no/aktuelt/nytt-gmo-direktiv-i-eu.aspx

New York Times, 01.01.15: Ny gråsone i definisjonen av hva som er en GMO.
Genom-redigering (genome-editing) er betegnelsen på nye teknikker som ligger i en gråsone mellom GM-foredling og konvensjonell foredling. For å unngå de strenge reguleringene omkring «tradisjonelle» GMOer, har bioteknologer nå funnet fram til metoder som framstår som mindre radikale inngrep, og som ikke er omtalt i det eksisterende GMO-regelverket. På den måten kan biotek-industrien spare både penger og tid før en genom-redigert plante kan settes i produksjon. Men en genom-redigert plante vil kunne ha lignende virkninger på økosystemer som en vanlig GMO. I artikkelen uttrykker fagfolk bekymring for at genom-redigerte planter synes å være på vei inn uten offentlig debatt. Forskningslederen hos biotek-giganten Syngenta hevder at genom-redigering er et eksempel på at forskningen alltid vil være et skritt foran reguleringene.
http://www.nytimes.com/2015/01/02/business/energy-environment/a-gray-area-in-regulation-of-genetically-modified-crops.html?ref=science&_r=0

Europalov 13.01.2015: Godkjenning av GMO-basert tilsettingsstoff i fôr til mjølkekyr.
Europakommisjonen har godkjent stoffet alfa-amylase som tilsettingstoff i fôr til mjølkekyr i de første 14 ukene kua produserer mjølk etter kalving. Stoffet skal øke dyras mjølkeproduksjon. Alfa-amylase er et enzym som er produsert ved hjelp av en genmodifisert bakteriestamme.
http://www.europalov.no/rettsakt/godkjenning-av-et-preparat-av-alfa-amylase-som-fortilsetning-til-melkekyr/id-7963

Bergens Tidende 06.01 2015: Voldsom økning i antall patenter på planter og dyr
I 2004 ble det for første gang lov å ta patenter på planter og dyr i Norge. Det er stort sett de store selskapene som har råd til å ta patent, og slik få kontroll over maten vi skal spise. Tidligere ble det helst tatt patent på genmodifiserte organismer, men nå øker antallet patenter på konvensjonelle arter drastisk. Det økende antall patenter er en trussel mot matsikkerheten, hevder Teshome Hunduma i Utviklingsfondet.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=2c54aeee343bb294117698f475990907&d=020021201501062121823&s=20021

Manifest 29.01.2015: Intensivt landbruk er miljøvennlig landbruk.
Agronom Øystein Heggdal hevder at intensivt, høyteknologisk landbruk er det eneste som kan løse verdens matvarekrise. Dette innbefatter også GMO, der han slår fast at det er vitenskapelig konsensus om at det er risikofritt å bruke GMO i landbruket. Heggdal har i tidligere artikler fremmet samme syn, og fått tilsvar, bl.a. fra Oikos. Se Nytt om GMO/ 8.
http://www.manifesttidsskrift.no/intensivt-landbruk-er-miljovennlig-landbruk/
(Manifest er et uavhengig tidsskrift for samfunnsanalyse)